Rezerwacja i regulamin

Domek nr 1 / Cottage no. 1

 • P
 • W
 • S
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
loading...
Kwiecień/April 2020
 • P
 • W
 • S
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
loading...
yes
1583020800
2

{"default":{"name":{"default":"Wolne","hr":"Slobodno","cs":"Volno","da":"Ledigt","nl":"Vrij","en":"Available","fr":"Libre","de":"Frei","hu":"Szabad","it":"Libero","ro":"Disponobil","ru":"\u0414\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e","sk":"Vo\u013en\u00fd","es":"Libre","sv":"Ledigt","uk":"B\u0456\u043b\u044c\u043d\u043e","no":"","pl":"Wolne"},"color":"#ffffff","splitColor":false,"bookable":"yes","auto-pending":"no","sync":"no"},"1":{"name":{"default":"Zarezerwowane","hr":"Zauzeto","cs":"Obsazeno","da":"Booket","nl":"Bezet","en":"Booked","fr":"Occup\u00e9","de":"Belegt","hu":"Foglalt","it":"Prenotato","ro":"Rezervat","ru":"\u0417\u0430\u043d\u044f\u0442\u043e","sk":"Obsaden\u00fd","es":"Reservado","sv":"Bokat","uk":"\u0417\u0430\u0439\u043d\u044f\u0442\u043e","no":"","pl":"Zarezerwowane"},"color":"#B9743D","splitColor":false,"bookable":false,"auto-pending":"yes","sync":"yes"},"2":{"name":{"en":"Changeover 1","nl":"","et":"","fi":"","fr":"","de":"","pt":"","ro":"","default":"Changeover 1","pl":"Zarezerwowane od 16:00"},"color":"#ffffff","splitColor":"#B9743D","bookable":"yes","hide":false,"auto-pending":"no","sync":"no"},"3":{"name":{"en":"Changeover 2","nl":"","et":"","fi":"","fr":"","de":"","pt":"","ro":"","default":"Changeover 2","pl":"Zarezerwowane do 10:00"},"color":"#B9743D","splitColor":"#ffffff","bookable":"yes","hide":false,"auto-pending":"no","sync":"no"}}
1
pl
1
1
2
1
multiple
no
0
no
below
Akceptacja regulaminu domku Approval of the in–house rules

 

Domek nr 2 / Cottage no. 2

 • P
 • W
 • S
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
loading...
Kwiecień/April 2020
 • P
 • W
 • S
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
loading...
yes
1583020800
2

{"default":{"name":{"default":"Available","hr":"Slobodno","cs":"Volno","da":"Ledigt","nl":"Vrij","en":"Available","fr":"Libre","de":"Frei","hu":"Szabad","it":"Libero","ro":"Disponobil","ru":"\u0414\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e","sk":"Vo\u013en\u00fd","es":"Libre","sv":"Ledigt","uk":"B\u0456\u043b\u044c\u043d\u043e","no":"","pl":"Wolne"},"color":"#ffffff","splitColor":false,"bookable":"yes","auto-pending":"no","sync":"no"},"1":{"name":{"default":"Booked","hr":"Zauzeto","cs":"Obsazeno","da":"Booket","nl":"Bezet","en":"Booked","fr":"Occup\u00e9","de":"Belegt","hu":"Foglalt","it":"Prenotato","ro":"Rezervat","ru":"\u0417\u0430\u043d\u044f\u0442\u043e","sk":"Obsaden\u00fd","es":"Reservado","sv":"Bokat","uk":"\u0417\u0430\u0439\u043d\u044f\u0442\u043e","no":"","pl":"Zarezerwowane"},"color":"#B9743D","splitColor":false,"bookable":false,"auto-pending":"yes","sync":"yes"},"2":{"name":{"en":"Changeover 1","nl":"","et":"","fi":"","fr":"","de":"","pt":"","ro":"","default":"Changeover 1","pl":"Zarezerwowane od 16:00"},"color":"#ffffff","splitColor":"#B9743D","bookable":"yes","hide":false,"auto-pending":"no","sync":"no"},"3":{"name":{"en":"Changeover 2","nl":"","et":"","fi":"","fr":"","de":"","pt":"","ro":"","default":"Changeover 2","pl":"Zarezerwowane do 10:00"},"color":"#B9743D","splitColor":"#ffffff","bookable":"yes","hide":false,"auto-pending":"no","sync":"no"}}
1
pl
1
1
3
1
multiple
no
0
no
below
Akceptacja regulaminu domku Approval of the in–house rules

REGULAMIN Bajkowej Chaty W trosce o przyjemne i bezproblemowe spędzenie wolnego czasu przygotowaliśmy regulamin.

 1. Bezwzględny Zakaz palenia na terenie obiektów.
 2. Ze względu na utrzymanie czystości we wszystkich domkach, prosimy o chodzenie w pantoflach.
 3. Doba hotelowa w Bajkowej Chacie w dniu przyjazdu rozpoczyna się o godzinie 16:00, a w dniu wyjazdu kończy o godzinie 10:00. Ewentualny przyjazd przed godziną 16:00 prosimy uzgodnić wcześniej. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Bajkowa Chata  , opłata za pobyt nie podlega  zwrotowi.
 4. Rozliczenie następuję w dniu przyjazdu gotówką. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuję w obecności wynajmującego.
 5. Śmieci i inne odpady należy składować w pojemnikach , workach znajdujących się na zewnątrz domku.
 6. Na terenie Bajkowej Chaty obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00-7.00 rano. Prosimy o uszanowanie ciszy nocnej i spokoju innych osób przebywających w Bajkowej Chacie.
 7. Niedozwolone jest przebywanie osób nie zameldowanych po godzinie 22.00 bez uprzedniego uzgodnienia.
 8. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń domku ,lokalu powstałe z winy wynajmującego lub odwiedzających go gości .Podstawą rekompensaty pieniężnej za powstałe straty jest dostępny cennik.
 9. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty zostawione na terenie pomieszczeń Bajkowej Chaty .Za wszystkie osobiste rzeczy pozostawione w domku biorą odpowiedzialność wyłącznie osoby Wynajmujące.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych innych , niż te stanowiące wyposażenie domu. Nie dotyczy to ładowarek, zasilaczy RTV i komputerowych.
 11. W przypadku nie przestrzegania regulaminu Bajkowa Chata może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym ,bez zwrotu kosztów poniesionych przez Najmującego.
 12. Po upływie terminu pobytu Najmujący ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku i rozliczenia kaucji przez pracownika Bajkowej Chaty.
 13. Prosimy o zamykanie okien , drzwi , bramy wjazdowej , ze względu nagłe i częste wiatry.
 14. 14.W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 60 dni przed przyjazdem wpłacona zaliczka przepada.
 15. Na terenie gminy Poronin obowiązuję opłata miejscowa – na podstawie Uchwały Rady Gminy Poronin Nr.XIII/63/2015 z dn. 29 grudnia 2018 r. w wysokości 1,5 zł za dzień pobytu dla jednej osoby.Opłatę pobieramy w imieniu Gminy Poronin gotówką na miejscu.  Życzymy miłego pobytu !

Bajkowa Chata RULES

For the sake of having fun and spending your free time without any problems, we have drawn up the Rules.

 • An absolute ban on smoking on the premises.
 • In order for the houses to stay clean, please use slippers when in house.
 • The hotel day in Bajkowa Chata starts on the date of arrival and starts at 16: 00 and ends on the day of departure ends at 10: 00.
 • Arrivals before 16: 00 should be agreed in advance. In the event of a shortened stay for reasons beyond the control of Bajkowa Chata, the fee per stay is not refundable.
 • The settlement is made on the day of arrival in cash. The check–in and check–out shall be done in landlord’s presence.
 • Trash and other waste should be disposed of in containers, bags, located outside the house.
 • The night–time quiet period is from 22: 00 to 7: 00 in the morning. Please respect the quiet period and peace of other persons residing in Bajkowa Chata.
 • Visitors who are not checked–in guests are not allowed to stay after 22: 00 without a prior arrangement.
 • The Tenant shall bear full financial and legal responsibility for all kinds of damage to the equipment and facilities provided at the cottage, caused by the Tenant or his/her visiting guests. The available price list shall be the basis for financial compensation for damages.
 • We do not take liability for valuable items left within the area of Bajkowa Chata. Responsibility for all personal things left in the house remains with the Tenants of the house.
 • For fire security reasons it is prohibited to use electrical equipment other than provided in the house. This does not apply to chargers and power supplies for electrical appliances and computers.
 • In case of non–compliance with the Rules, Bajkowa Chata may terminate the lease agreement with immediate effect, without refunding the costs incurred by the Tenant.
 • After the expiry of the period of residence the Tenant has the obligation to notify Bajkowa Chata about his/her departure to successfully pass the cottage over to the owner and receive the deposit refund from Bajkowa Chata’s personnel.
 • Please close the windows, doors, the entrance gate, because of sudden and frequent winds.

House cleaning is included in the rental price, provided that it will be passed over in the following standard:

 • swept or hoovered floor
 • washed, dried and orderly placed kitchenware, pots, glasses and other kitchen utensils
 • fridge clean and emptied of food
 • trash in all containers cleared off to waste bins outside
 • cleaned heating plate in the kitchen
 • cottage surroundings cleared of any garbage
  all the in–house equipment (chairs and tables, beds, etc.) should be left in their original places

If the house is not passed over according to the standard described in point 4, the cost of cleaning is 250 PLN, which shall be deducted from the deposit. 16. In the event of resignation from the stay in less than 60 days before arrival the prepayment shall be forfeited.

We wish you a pleasant stay!

Kontakt i rezerwacje

„Bajkowa Chata ” Justyna Przybylska ul.Sądelska 129 A 34-531 Murzasichle Poland Tel:+48515616260

Oferty promocyjne

Wejdź i zobacz przygotowane przez nas najnowsze oferty promocyjne i last minute